Vážený zastupiteli,

dostal jste se až sem, což svědčí o vážném zájmu o výstavbu workoutového či parkourového hřiště ve vaší obci či městě.

 Abychom Vám mohli být maximálně nápomocni v rozhodování, pokusíme se nejprve shrnout jak takové jednání a následná výstavba zhruba probíhá.

 V první řadě je důležité vědět, co chcete. A to nemluvíme o tom, zda parkour či workoutový park, ale o tom, jak velký by měl být, popřípadě co by měl obsahovat či jakou dopadovou plochu si přejete. Je důležité vzít v potaz návštěvnost parku a budoucí zatížení dopadových ploch apod. a tomu celý projekt přizpůsobit.

 Pokud nevíte, co přesně chcete, musíte vědět alespoň přibližný rozpočet a znát cílovou skupinu uživatelů. My pak dle nejlepšího uvážení a deseti let zkušeností zvolíme několik variant, kde navrhneme vhodnou dopadovou plochu (litý tartan / mulč / kačírek / tráva), řešení základových prací (betonová deska / betonové patky) a v neposlední řadě samotných konstrukcí. Vše předložíme k diskusi a k Vašim případným komentářům.

V tuto chvíli zastupitel obdrží přesnou vizualizaci parku včetně barevného provedení, kompletní technickou dokumentaci, kde jsou specifikovány všechny minimální délky, vzdálenosti a minimální materiálové požadavky na kvalitní park. Dále obdrží data pro vložení do projektové dokumentace, pokud je potřeba.

Nyní přichází čas na objednání či nejdříve poptávku nebo výběrové řízení.

V případě objednávky či výběru naší nabídky ve výběrovém řízení se po podpisu smlouvy s naší firmou pouštíme do díla dle technické dokumentace.

Výroba parku:

Začínáme vždy zadáním parku do výroby, jelikož bude muset projít dlouhou cestu – výroba / zinkovna / lakovna / kompletní kontrola.  Ihned po zadání parku do výroby začneme s vytýčením stavby, a to buď za pomoci geodetů nebo zodpovědné osoby z města. Ihned po vytýčení se startují zemní práce, které většinou trvají 1-3 dny dle velikosti a druhu zakázky. Betonové desky do 120 m2 stavíme běžně během jednoho jediného dne.

Po výstavbě betonové desky či patek dochází k technologické pauze na staveništi a zhruba 3 týdny se zde nic neděje, jelikož čekáme na vytvrdnutí betonu. Mezi tím ale stále probíhá výrobní proces konstrukce v naší firmě a následné putování do profesionální zinkovny v Německu a profesionální lakovny tady v České republice. Po návratu z lakovny proběhne kompletní kontrola a park je připraven k expedici.

Instalace parku:

Zhruba 4. - 5. týden od podpisu smlouvy se na řádně vytvrdnuté betonové desce smontují všechny konstrukce a rozmístí se na ploše tak, aby byly splněny příslušné normy. Park se následně přes chemické kotvy nakotví během jednoho až tří dnů a je skoro hotovo. V dalších dnech dorazí tartanářská parta a vyleje pod stojnými nohami parku na celé betonové desce nejprve granulát SBR a poté překryje plně probarveným tartanem EPDM. V tu chvíli je již hotovo, jen musí proběhnout vytvrdnutí tartanu. Za dva dny je park připraven pro užívání.

Předání a exhibice:

Předání hotového díla a případná exhibice probíhá dle individuálních podmínek. K větším parkům nabízíme otevírací exhibici s profi atlety zdarma.

 Nyní už znáte základ toho, co jste potřebovali vědět a je jen na Vás, zda se rozhodnete pro spolupráci s firmou, která má nejvíce realizací Workoutových parků ČR – a když píšeme parků, myslíme tím opravdu plnohodnotných parků… jednu hrazdu na louce nepovažujeme za workoutový park ????

 Pokud jste se rozhodli správně, za chvíli bude na naší info lince zvonit telefon a domluvíme spolu vše výše zmíněné k Vaší spokojenosti.