Street workout je sportovní odvětví, které v sobě sdružuje prvky atletiky, celistheniky a daších sportů. Jak napovídá samotný název, jedná se primárně o silová cvičení s vlastní vahou těla, ke kterým není zapotřebí další vybavení. Mezi základními prvky Street workoutu můžeme jmenovat dynamické cviky na hrazdě i mimo ni (pull-up, chin-up, muscle-up, dips, sedy lehy, kliky a další) stejně jako silové statické prvky jako jsou lidská vlajka (eg. Human flag), front lever, back lever nebo planche. Street workout je dnes uznávanou disciplínou s každoročně pořádaným světovým championátem, ale je i skvělým doplňkem ke všem dalším sportům. Zde v odvětví workoutu se podívejte na naše jednotlivé parky, jednotlivé klece, prvky a nebo individuální parky tvořené na klíč.

Mobilní bradla
Mobilní hrazda JK
Mobilní hrazda s bradly
Mobilní hrazda Picasso
Single Rack Mobile
Double Rack Mobile
Triple Rack Mobile
Bar Over Door